Đề xuất tăng thời gian của bậc THCS lên thành 5 năm

  Mới đây, đã có 12 ý kiến đóng góp cho dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam được đưa ra.

  pdp-2

  Có điểm đặc biệt trong những ý kiến đóng góp là việc có thể nên bố trí lại khung giáo dục Phổ thông là 5+5+2 (Tiểu học: 5 năm, Trung học cơ sở: 5 năm, Trung học phổ thông: 2 năm) thay cho khung 5+4+3 hiện nay.

  Vì theo như những hệ thống giáo dục phổ thông trên thế giới thì cần 10 năm để hoàn tất chương trình giáo dục cơ bản.

  Một vấn đề nữa là quá trình hướng nghiệp cần được tiến hành sớm hơn và cân nhắc lại vị trí của lớp 10. Theo Dự thảo hiện nay, lớp 10 là lớp định hướng nghề nghiệp như vậy sẽ là muộn. Thực tế, việc định hướng này là một quá trình đã được tiến hành suốt các bậc học từ tiểu học đến Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

  About The Author

  Related posts

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.